VDA QMC и Тийм Превент България

Стандартите на VDA QMC са официално в България.

История и VDA QMC. През последните 20 години в България автомобилната индустрия се развива с изключително бързи темпове. Производството на компоненти за автомобилната индустрия е приоритетен сектор за чужди инвестиции, тък като има голям потенциал в страната.

Това не остана незабелязано от германските производители на автомобили, които показват посоките на действия за множество от техните доставчици и поддоставчици. Автомобилната асоциация, VDA, с техния център за управление на качеството – VDA QMC, поставя фокуса върху разпространението на знания по отношение на автомобилни стандарти в рамките на цялата верига на доставките във всички страни.

VDA QMC /Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V./ превръща стандартите в практика. VDA QMC работи в полза на германската автомобилна индустрия и техните доставчици. Целите са свързани с управление на качеството и залагане на стандарти в автомобината индустрия.

Беше взето решение, че VDA QMC ще партнира с местен представител в България и ние сме горди да обявим, че тази чест беше дадена на Тийм Превент България. Тийм Превент има богат опит по отношение на VDA лицензирани обучения и в други страни. За пример – ние сме обучили стотици одитори по VDA 6.3.

В днешно време производителите на автомобили изискват от своите доставчици все повече и повече знания и прилагане на определени изисквания. Затова предлагаме на българските фирми, които доставят компоненти за германските проиводители да се обучават лесно, достъпно и на български език.

Като представител на VDA QMC за България ние ще предоставяме официалните VDA наръчници, обучения и сертифициране на одитори и други обучения сетифицирани от VDA.

Един коментар

  • Здравейте!

    Пиша Ви тук, тъй като не намерих някакъв мейл за контакт с Вас. Бих искала да попитам дали чрез Вас (или от Вас) да закупя официалният VDA 6.3 3-rd edition 2016, както и VDA 16 3-rd edition 2016 като държа и двата стандарта да бъдат на английски език? Много ще съм благодарна, ако се свържете с мен посредством мейлът, който съм отблязала или ми дадете някакъв контакт (телефонен номер или мейл адрес) на някого, с когото мога да говоря по този въпрос!!!
    Спорен и ползотворен ден!