ТиймПревент България Ви пита: Знаете ли, че ….

Според Общоевропейско проучване на нововъзникващите рискове за безопасността и здравето ЕSENER-2, проведено от EU-OSHA през 2014г. сред близо 50 000 предприятия, трите най-често идентифицирани рискови […]

Виж още »