Проверки в зимните курорти от Инспекцията по труда

Масирани проверки в зимните курорти Масирани проверки в зимните курорти стартират от 05 Декември 2016 дирекциите „Инспекция по труда“. Ще бъдат проверявани обекти на територията на […]

Виж още »

Застраховка трудова злополука

Задължителна застраховка трудова злополука.   Наредбата за задължителна застраховка трудова злополука е действаща от 2006г. В края на всяка година се определя със заповед среден коефициент […]

Виж още »

Здравословни работни места за всички възрасти

Здравословни работни места за всички възрасти е кампания на Европейската агенция по безопасност и здраве. Ние от Тийм Превент България сме единствения партньор по кампанията […]

Виж още »

Профилактичните медицински прегледи

Профилактичните медицински прегледи са една важна част от здравето и безопасността на работното място. В тази публикация ние от Тийм Превент България искаме да ви […]

Виж още »

Календар по ЗБУТ – Май

КАЛЕНДАР на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на ТиймПревент България за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

Виж още »

Разнообразието и важността на оценката на риска – гаранция, че всеки риск е обхванат


Доклад на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

Не всички работници са изложени на еднакъв риск, а някои специфични групи работници са изложени на повишени рискове (или са обект на особени изисквания). Когато говорим за работници, изложени на „особени“ или „повишени“ рискове, имаме предвид работници, които са изложени на специфични рискове поради своята възраст, произход, пол, физическо състояние или статут в предприятието. Тези лица могат да са по-уязвими към определени рискове и поради това за тях има специфични изисквания при работа.

Виж още »