ИА ГИТ: Установени са работещи на черно при земеделски стопани, въпреки еднодневните трудови договори

Новият вид трудово правоотношение за сезонна работа в селското стопанство не лишава работещите от социални помощи и обезщетения за безработица Вече са установени случаи, макар […]

Виж още »