Застраховка трудова злополука

Задължителна застраховка трудова злополука.   Наредбата за задължителна застраховка трудова злополука е действаща от 2006г. В края на всяка година се определя със заповед среден коефициент […]

Виж още »

Застраховка трудова злополука

Беше обнародвана новата заповед на Министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за 2016 г. /Заповед № РД-01-898 от 9 ноември 2015 г. – ДВ брой 91 от 24.11.2015/

Виж още »