Застраховка трудова злополука

Беше обнародвана новата заповед на Министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за 2016 г. /Заповед № РД-01-898 от 9 ноември 2015 г. – ДВ брой 91 от 24.11.2015/

Виж още »