Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. За определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

Наредба № 4 от 24 октомври 2016 – Обобщена информация за новите изисквания: В Наредба № 4 от 24 октомври 2016 са определени заболявания и […]

Виж още »