Работа на високо – добри практики

Работа на високо – могат да възникнат рискове, които работодателя трябва да оцени. През последните няколко години ставаме все по-чести свидетели на трудови злополуки при […]

Виж още »

Учебни и детски заведения – Как да ги управляваме

Тренинг за новите моменти при управлението на учебни и детски заведения Семинарът 4в1 за управлението на учебни и детски заведения има за цел да подготви директорите и […]

Виж още »

Здраве и безопасност в горещото време

Избягвайте усиленo натоварване и тренировки в горещото време! Дългите дни и горещото време носят със себе си и опасно високи температури. Особенно часовете между 13 и 16 […]

Виж още »

Календар по ЗБУТ – Август

КАЛЕНДАР на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на ТиймПревент България за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

Виж още »

Безопасност при работа със скеле – SafetySheet

Правила по безопасност при работа със скеле
Във всеки икономически сектор е важна да се обръща внимание на условията на труд и безопасността.
Настоящите правила са във връзка с изискванията на Чл.166 от Наредба №7 за минималните изисквания по ЗБУТ при използване на работното оборудване ДВ бр.88 от 1999 год.

Виж още »