Профилактичните медицински прегледи

Профилактичните медицински прегледи са една важна част от здравето и безопасността на работното място. В тази публикация ние от Тийм Превент България искаме да ви […]

Виж още »

Календар по ЗБУТ – Май

КАЛЕНДАР на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на ТиймПревент България за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

Виж още »