Европейско проучване констатира, че три четвърти от европейските предприятия съобщават за наличие на поне един психо-социален риск

В настоящия доклад е даден преглед на констатациите на второто Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ЕSENER-2) с акцент върху безопасността и здравето […]

Виж още »

Програма – „Добри и безопасни условия на труд“

Осигуряването на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, географска мобилност на работната сила чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица.

Виж още »