Опасности на площадката в учебното заведение

Рисковете на спортните площадки, училищните дворове и спортни салони. „ДЕСЕТ СТЪПКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ В УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА” Уважаеми колеги, ние от Тийм Превент […]

Виж още »

Ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Нашите приятели от Академия Респонса подготвят ново обучение по здраве и безопасност. Ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) Превенцията на професионалните […]

Виж още »