ИА ГИТ: Установени са работещи на черно при земеделски стопани, въпреки еднодневните трудови договори

Новият вид трудово правоотношение за сезонна работа в селското стопанство не лишава работещите от социални помощи и обезщетения за безработица Вече са установени случаи, макар […]

Виж още »

ГИТ: Нерегламентиран извънреден труд и нерегламентирано заплащане в морските курорти

Ето какво показаха проверките на ГИТ през летния сезон – интервю с инж. Румяна Михайлова Уважаеми клиенти, ТиймПревент България представя на Вашето внимание интервю с […]

Виж още »

ТиймПревент България Ви пита: Знаете ли, че ….

Според Общоевропейско проучване на нововъзникващите рискове за безопасността и здравето ЕSENER-2, проведено от EU-OSHA през 2014г. сред близо 50 000 предприятия, трите най-често идентифицирани рискови […]

Виж още »

Микро и малките фирми отново могат да въвеждат удължено и непълно работно време при нужда

Възстановява се и изискването да утвърждават Правилник за вътрешния трудов ред   Уважаеми клиенти и партньори, ТиймПревент България Ви уведомява, че работодателите в микро- и […]

Виж още »

ИА ГИТ публикува информация за правата и задълженията на работодателите и работещите на еднодневни трудови договори

Уважаеми клиенти и партньори, ТиймПревент България Ви информира, че Главна инспекция по труда публикува обобщена информация за правата и задълженията на работодателите и на работещите при […]

Виж още »

Европейска седмица за безопасност и здраве при работа: да работим заедно за управление на стреса!

Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2015 г., основно събитие от кампанията „Здравословни работни места — управлявай стреса!“, започва на 19 октомври

Виж още »