Справяне с рисковете за електрическата безопасност на работното място — нов филм за Напо

Електричеството е добре позната и неразделна част от всекидневния живот, а също и на работното място. Електричеството може обаче да нарани или убие работници и да причини щети, ако не се работи правилно с него.

Виж още »