Работа на открито при зимни условия

При неблагоприятни климатични условия, работодателят е задължен да осигури здравословни и безопасни условия на труд на работещите и има право да промени режима на работа.

 

Даваме Ви някои основни препоръки за организиране на работа на открито при зимни условия:

  1. Извършването на строително-монтажни работи на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.).
  1. Работата на открито при температура на въздуха под 10 °С е забранена за лица, ненавършили 18 години.
  1. Работата на открито при дъжд и студ е една от дейностите, които изискват прилагане на лични предпазни средства (ръкавици, термо облекло и обувки и др.).
  1. Продължителността на въздействие на неблагоприятните климатични условия може да се намали чрез намаляване на работното време за работа на открито и въвеждане на регламентирани почивки по време на работа. Почивките се регламентират в разработен от службата по трудова медицина режим на труд и почивка.

Пример: такива почивки могат да бъдат: на всеки 30 минути или 45 минути – 5 минути почивка в определени за целта закрити отоплени помещения, с приемане на топли храни и напитки.

 

Препоръки за работните площадки:

  1. Подходните и пешеходните пътища и работните места на територията на площадката се почистват непрекъснато от сняг и се посипват с подходящи материали срещу заледяване.
  1. На местата за монтиране на машини и механизми и инвентарни санитарно-битови помещения снегът и ледът да се отстраняват предварително, като се вземат допълнителни мерки за укрепване.
  1. Образувалите се ледени висулки над входовете, тротоарите, местата на преминаване и проходите да се почистват навреме, след ограждане.
  1. Покривите на сградите периодично се почистват от навят сняг, като опасните места предварително се ограждат.

 

Цвета Сулева & екипът на ТиймПревент България

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *