Проверки в зимните курорти от Инспекцията по труда

Масирани проверки в зимните курорти

Масирани проверки в зимните курорти стартират от 05 Декември 2016 дирекциите „Инспекция по труда“. Ще бъдат проверявани обекти на територията на София област, Смолян и Благоевград. Приоритет при проверките ще бъде контролът по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, заплащането на труда, работното време и здравословните и безопасни условия на труд.

Най-честите нарушения при сезонната заетост са свързани с незаконосъобразно полагане на извънреден труд. Не се заплаща с увеличение и работата през празнични и почивни дни. Не се осигурява задължителната междудневна и седмична почивка. Туризмът е и сред рисковите дейности за работа без трудов договор или сключване на договор за непълен работен ден при полагане на труд по 8 и повече часа.

Препоръки по ЗБУТ.

Ние Ви препоръчваме да обърнете внимание на няколко основни неща:

  • Дали са попълнени книгите за инструктажи;
  • Дали Вашата Служба по трудова медицина е подготвила всички необходими документи;
  • Дали са направени всички нужни измерванията на факторите на работната среда;
  • Дали всички аварийни изходи са свободни и работещи;
  • Дали са изготвени всички заповеди и вътрешни правила по ЗБУТ;
  • Дали в досиетата на служителите са поставени заключенията за започване на работа, издадени от Службата по трудова медицина;
  • Дали са направени и докуменирани заседанията на КУТ/ГУТ.

Всички тези насоки ще Ви помогнат да стартирате сезона в пълно спокойствие и ще можете да се концентрирате върху основната си дейност.

Ние сме готови да помогнем и консултираме всеки, който има нужда от това.

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *