Календар по ЗБУТ – Септември

  • В случай, че вече не е направено: Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания
  • В случай, че вече не е направено: Провеждане на обучение по първа долекарска помощ и пожарна и аварийна безопасност за лицата, включени в екипите за бързо реагиране в предприятията