Календар по ЗБУТ за Януари 2017

Календар по ЗБУТ за Януари 2017 е част Календара по ЗБУТ на Тийм Превент България. Той се изготвя на база изискванията на българското законодателство, дългогодишния ни опит и вашите индивидулани нужди. В календара по ЗБУТ ще намерите наши лични препоръки, които според нас ще доведат до повишаване на здравето и безопасността във вашето предприятие.

 

Календар по ЗБУТ за Януари

 

Задължителни! Изготвяне на годишен анализ за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за предходната година. Краен срок до 31.01!

Задължителни! Изготвяне на годишен план за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за текущата година. Краен срок до 31.01!

Задължителни! Сформиране на комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01!

Задължителни! Определяне на работните места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01!

Задължителни! Изготвяне на годишен план за работа на КУТ/ГУТ.

Задължителни! Определяне на лицата подлежащи на застраховка трудова злополука.

Препоръка: Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;

Препоръка: Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;

Препоръка: Подаване на информацията за определените места за трудоустрояване в Агенция по заетостта.

 

*Освен горепосочените дейности, през годината се извършват и текущи дейности, като изготвяне на оценка/преоценка на риска, актуализиране на документацията (когато това е необходимо), провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място на новопостъпили служители, предоставяне на службата по трудова медицина на карти за предварителен медицински преглед (медицински за постъпване на работа на новопостъпили служители за изготвяне на становища за постъпване на работа и изготвяне на други, необходими за осигуряването на здраве и безопасност при работа, документи.

*В календара са включени САМО основните дейности по ЗБУТ, според изискванията на законодателството и препоръки от Тийм Превент България.

Повече информация за нас и здравословните и безопасни условия на труд може да намерите на нашия сайт!

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *