Ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Нашите приятели от Академия Респонса подготвят ново обучение по здраве и безопасност.

Ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране.

На пролет сме подготвили за Вас обучение с основни акценти:

  • Инструктажи и обучения по БЗР
  • Трудови злополуки
  • Физиологичен режим на труд и почивка
  • Работа с видеодисплей
  • Ергономично работно място
  • Оказване на първа долекарска помощ (ПДП)

Обученията са съгласно законовите изисквания. 

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси. 

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

ВАЖНО:

  • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
  • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

Повече информация може да намерите ТУК!

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *