Последни публикации

Пожарна безопасност

Пожарна безопасност: Риска в учебното заведение

Проучване по пожарна безопасност в учебните заведения – анализ на база на предоставена информация на Департамента по пожарна безопасност на САЩ, Пожарната служба на регион […]

Виж още »
Първа помощ

Първа помощ – Световен ден на първата помощ

Всяка втора събота на месец септември честваме Световния ден на първа помощ. Честването се отбелязва от 2000 г. като тази година е под надслов „Първа помощ за деца и от деца!“

Виж още »
Здравето и безопасността

Здравето и безопасността – от днес за утре

Здравето и безопасността – здравето на по-късен етап се влияе от условията на труд в по-ранния живот. Здравето и безопасността – Младите работници и служители днес са […]

Виж още »
Здравословни работни места

Здравословни работни места за всички възрасти

Здравословни работни места за всички възрасти е кампания на Европейската агенция по безопасност и здраве. Ние от Тийм Превент България сме единствения партньор по кампанията […]

Виж още »
календар по збут

Календар по ЗБУТ – Август

КАЛЕНДАР на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на ТиймПревент България за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

Виж още »
безопасност при работа със скеле

Безопасност при работа със скеле – SafetySheet

Правила по безопасност при работа със скеле
Във всеки икономически сектор е важна да се обръща внимание на условията на труд и безопасността.
Настоящите правила са във връзка с изискванията на Чл.166 от Наредба №7 за минималните изисквания по ЗБУТ при използване на работното оборудване ДВ бр.88 от 1999 год.

Виж още »
1 2 3 6